Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstīšana - paredzēta nelauksaimniekiem (veic saimniecisko darbību citā nozarē nevis lauksaimniecībā)

Kas jūs kā atbalsta pretendents esat?

   Lauksaimnieks
   Nelauksaimnieks (veic saimniecisko darbību citā nozarē nevis lauksaimniecībā)