Pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākums "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Vai Jūs kā atbalsta pretendents vēlaties veikt investīcijas, kas paredzētas nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai vai arī ar tūristu apmeklējumiem saimniecībā un saražotās produkcijas piedāvāšanu tiem saistītas investīcijas? Lauksaimniecības produktu sarakstu skatīt ŠEIT

Lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums). Piemēram, gaļa, piens, graudi.