Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Vai Jūs vēlaties pirmo reizi dibināt ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību? Saimniecībai jābūt dibinātai vai pārņemtai ne vēlāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. (Lauksaimniecības produktu sarakstu skatīt ŠEIT

Lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums). Piemēram, gaļa, piens, graudi.