Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana vai tūrisma aktivitāšu veicināšana - paredzēta lauksaimniekiem

Kas Jūs kā atbalsta pretendents esat?

   Lauksaimnieks
   Cits