Tūrisma aktivitāšu veicināšana (nelauksaimniekiem)

Vai Jūs interesē veikt mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un gūstot ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas?