Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana - paredzēta lauksaimniekiem

Kas Jūs kā atbalsta pretendents esat?

   Lauksaimnieks
   Cits